916/1974

Given i Helsingfors den 13 december 1974.

Förordning angående delvist upphävande av 5―8 kap. i sjukförsäkrinesförordningen.

På föredragning av ministern för handläggning av till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde hörande ärenden stadgas:

Härmed upphäves i sjukförsäkringsförordningen av den 1 november 1963 (473/63) 23, 24, 26, 30―33 och 36 samt 47 §§.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 1975.

Helsingfors den 13 december 1974.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Pentti Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.