214/1974

Given i Helsingfors den 8 mars 1974.

Lag angående ändring av lagen om minuthandelns och vissa arbetsrörelsers affärstid.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras 2 § 2 mom. lagen den 24 juni 1969 om minuthandelns och vissa arbetsrörelsers affärstid (435/69), sådant detta lagrum lyder i lagen den 17 december 1971 (919/71), samt lagens 3 § 2 mom. som följer:

2 §.

Jul-, nyårs-, påsk- och midsommarafton får minuthandel samt rak- och frisersalongsrörelse icke bedrivas efter klockan femton.

3 §.

I livsmedelslokal får minuthandel med där för försäljning tillåtna produkter bedrivas under den andra av två eller flera efter varandra infallande i 2 § 1 mom. nämnda dagar mellan klockan åtta och klockan tolv.


Denna lag träder i kraft den 1 april 1974.

Helsingfors den 8 mars 1974.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Jermu Laine

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.