1003/1973

Given i Helsingfors den 29 december 1973.

Lag angående ändring av lagen om försäkringsdomstolen.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras 1 § och 2 § 1 mom. lagen den 17 januari 1958 om försäkringsdomstolen (14/58) som följer:

1 §.

Försäkringsdomstolen är domstol för de mål angående social trygghet, beträffande vilka föreskrivits, att de skola av försäkringsdomstolen handläggas. Vid försäkringsdomstolen finnas ordinarie divisioner, och vid densamma kan tillsättas extra divisioner.

2 §.

Vid försäkringsdomstolen finnas en försäkringsöverdomare samt äldre och yngre försakringsdomare. Vid försäkringsdomstolen finnas dessutom läkarledamöter och, enligt vad särskilt stadgas, andra lekmannaledamöter samt ett erforderligt antal suppleanter för lekmannaledamöterna. Försäkringsöverdomarens och försäkringsdomamas tjänster äro tjänster med grundlön, och angående deras rätt att kvarstå i tjänsten gäller vad om innehavare av domarämbete är stadgat.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1974.

Helsingfors den 29 december 1973.

Republikens President
Urho Kekkonen

Social- och hälsovårdsminister
Seija Karkinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.