938/1973

Given i Helsingfors den 21 december 1973.

Lag om ändring av 12 § lagen angående stämpelskatt.

I enlighet med Riksdagens beslut fogas till 12 § 1 mom. lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt (662/43) en ny 49 punkt, som följer:

12 §.

Befriad från stämpelskatt är expedition: i ärende, som berör:


så ock


49) beslut eller utslag, som olycksfallsverket eller försäkringsdomstolen meddelar med stöd av lagen om ersättning för brottsskador av statsmedel.Denna lag träder i kraft den 1 mars 1974.

Helsingfors den 21 december 1973.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.