687/1973

Given i Helsingfors den 24 augusti 1973.

Förordning om ändring av utsökningsförordningen.

På föredragning av justitieministern ändras4 § utsökningsförordningen av den 31 oktober 1896, sådant detta lagrum lyder i förordning av den 5 december 1969 (755/69), och fogas till förordningens 6 §, sådan den lyder i förenämnda förordning av den 5 december 1969, ett nytt 4 mom. som följer:

4 §.

Justitieministeriet må föreskriva, att utmätningsman skall ordna dagboken över utsökningsärenden i form av kartotek. Angående sådant kartotek gäller i tillämpliga delar vad om dagboken över utsökningsärenden är stadgat.

6 §.

Överexekutor skall insända ett exemplar av årsrapporten över utsökningsärenden till Justitieministeriet, statistikcentralen och statens revisionsverk.

Helsingfors den 24 augusti 1973.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.