660/1973

Given i Nådendal den 10 augusti 1973.

Lag om ändring av konkursstadgan.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras 109 § konkursstadgan av den 9 november 1868, sådan den lyder i lagen den 6 juli 1945 (870/45), som följer:

109 §.

Såsom köpman anses enligt denna stadga envar, som enligt bokföringslagen är skyldig att föra bok över sin affärsverksamhet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1974.

Nådendal den 10 augusti 1973.

Republikens President
Urho Kekkonen

Handels- och industriminister
Jan-Magnus Jansson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.