646/1973

Given i Nådendal den 10 augusti 1973.

Lag om inrättande av vissa bostadsdomstolar.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 §.

För handläggning av tvistemål, som härflyter av hyresförhållande, inrättas en särskild avdelning, som kallas bostadsdomstol, vid rådstuvurättema i Björneborg, Helsingfors, Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Tammerfors, Uleåborg och Åbo samt vid Esbo och Vanda häradsrätter.

2 §.

Av hyresförhållande härflytande tvistemål, som före denna lags ikraftträdande anhängiggjorts vid i 1 § nämnd allmän underrätta skall slutbehandlas vid underrätten i dess ordinarie sammansättning.

3 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1974.

Före lagens ikraftträdande skall de åtgärder vidtagas, som är av nöden för att bostadsdomstolarna skall kunna inleda sin verksamhet, då lagen träder i kraft.

Nådendal den 10 augusti 1973.

Republikens President
Urho Kekkonen

Tf. justitieminister
Kristian Gestrin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.