645/1973

Given i Nådendal den 10 augusti 1973.

Lag om ändring av 12 § lagen angående stämpelskatt.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras 12 § 1 mom. 8 punkten lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt, sådan sagda punkt lyder i lagen den 15 december 1950 (597/50), som följer:

12 §.

Befriad från stämpelskatt är expedition:


i ärende som berör:


8) av hyresförhållande härflytande tvistemål, som skall handläggas vid domstol, lagstiftningen om kolonisation eller inlösen av legoområden, utarrendering eller överlåtande av statens boställen eller ägostyckning till förmån för person tillhörande den obesuttna befolkningen eller annan med sådan jämförbar person, dock ej i högsta förvaltningsdomstolen, såframt icke där anförda besvär föranleda upphävande eller ändring av lägre myndighets utslag till den skattskyldiges förmån;Denna lag träder i kraft den 1 januari 1974.

Nådendal den 10 augusti 1973.

Republikens President
Urho Kekkonen

Tf. justitieminister
Kristian Gestrin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.