427/1973

Given i Helsingfors den 25 maj 1973.

Lag om ändring av 50 § byggnadslagen.

I enlighet med Riksdagens beslut fogas till 50 § byggnadslagen av den 16 augusti 1958 (370/58) ett nytt 2 mom. som följer:

50 §.

Vad i 1 mom. är stadgat skall även tillämpas di fråga är om inskränkning av nyttjanderätten inom område, som i stadsplanen anvisats för stadens behov för underjordisk spårtrafik.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1973.

Helsingfors den 25 maj 1973.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister för inrikesärenden
Heikki Touminen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.