142/1973

Given i Helsingfors den 16 februari 1973.

Lag om ändring av 37 § tryckfrihetslagen.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras 37 § 2 mom. tryckfrihetslagen av den 4 januari 1919 (1/19), sådant detta lagrum lyder i lagen den 31 juli 1930 (272/30), som följer:

37 §.

Har vid utgivande av tryckskrift stadgandena i 10, 11, 22 eller 30 § i denna lag överträtts, kan tryckskriften även dömas förbruten.Denna lag träder i kraft den 1 juni 1973.

Helsingfors den 16 februari 1973.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.