1/1973

Given i Helsingfors den 5 januari 1973.

Lag om ändring av partilagen.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras 9 § 1 mom. partilagen av den 10 januari 1969 (10/69) som följer:

9 §.

Inom ramen för statsförslaget kan parti, som är företrätt i riksdagen, beviljas understöd för sin i stadgarna och i det allmänna programmet angivna offentliga verksamhet. Understödet fördelas mellan partierna i förhållande till det antal riksdagsmandat de erhållit vid senaste riksdagsmannaval. Har under tiden mellan riksdagsmannaval minst hälften av de riksdagsmän, som företräda ett parti och medtagits vid uträkningen av partiets statsunderstödsandel, förrän statsförslaget för ettvart år publicerats, för riksdagens talman uppgivit sig avstå från att i riksdagen företräda detta parti, skall fördelningsgrunden för understödet justeras sålunda, att de inträffade förändringarna beaktas.Denna lag träder i kraft den 8 januari 1973.

Helsingfors den 5 januari 1973.

Republikens President
Urho Kekkonen

Tf. justitieminister
Kristian Gestrin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.