957/1972

Given i Helsingfors den 29 december 1972.

Lag angående ändring av 16 och 20 §§ lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras 20 § 2 mom. lagen den 4 juli 1963 om arbetsgivares socialskyddsavgift (366/63), sådant sagda lagrum lyder i lagen den 4 december 1970 (743/70), samt fogas till lagens 16 § ett nytt 2 mom. som följer:

16 §.

Genom förordning utfärdas stadganden om hur stor del av de av arbetsgivare erlagda socialskyddsavgifterna, som skall anses utgöra arbetsgivares barnbidragsavgift samt arbetsgivares folkpensionsavgift och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift.

20 §.

Beloppet av den förhandsbetalning av arbetsgivares folkpensionsavgift och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift, som skall erläggas till folkpensionsanstalten för åren 1972―1975, fastställes av finansministeriet på framställning av folkpensionsanstalten.

Helsingfors den 29 december 1972.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Pentti Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.