891/1972

Given i Helsingfors den 29 december 1972.

Lag angående giltighetstiden för lagen om temporär ändring av konkursstadgan.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

Lagen den 12 februari 1932 om temporär ändring av konkursstadgan (55/32) skall fortfarande gälla till utgången av år 1977, varefter de i sagda lag ändrade paragraferna och 7 kapitlets rubrik åter bli gällande i den lydelse de hade före sagda lag. Likväl bör förenämnda lag även därefter tillämpas på de konkurser, som begynt medan lagen ännu var i kraft.

Helsingfors den 29 december 1972.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.