557/1972

Given i Nådendal den 11 juli 1972.

Lag angående ändring av lagen om begränsning av nyttjande av åker.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras 5 § 1 mom. lagen den 11 april 1969 om begränsning av nyttjande av åker (216/69) som följer:

5 §.

Åkerreserveringsavtal ingås för tre år. Avtalsperioden börjar den första maj. Avtalet kan uppgöras retroaktivt så, att det gäller räknat från sagda tidpunkt.


Nådendal den 11 juli 1972.

Republikens President
Urho Kekkonen

Jord- och skogsbruksminister
Leo Happonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.