274/1972

Given i Helsingfors den 14 april 1972.

Lag angående ändring av lagen om pension för arbetstagare.

I enlighet med Riksdagens beslut fogas till lagen den 8 juli 1961 om pension för arbetstagare (395/61) en ny 15 a § som följer:

15 a §.

Skall pensionsskydd på grund av att rättspraxis förändrats eller av annat därmed jämförbart särskilt skäl anordnas retroaktivt för arbetstagare, vars arbetsförhållande icke tidigare ansetts falla under denna lag, må pensionsskyddscentralen på ansökan helt eller delvis befria arbetsgivare från bekostande av ifrågavarande pensionsskydd för tiden innan sagda skäl yppats. För den del av kostnaderna för pensionsskyddet, från vilken arbetsgivaren i enlighet med det ovan sagda är befriad, svara pensionsanstalterna gemensamt på sätt som föreskrives i de grunder, vilka avses i 12 § 1 mom. 4 punkten och fastställts av social" och hälsovårdsministeriet.


Denna lag tillämpas även på sådana fall, där rättspraxis förändrats eller annat därmed jämförbart skäl yppats före denna lags ikraftträdande.

Helsingfors den 14 april 1972.

Republikens President
Urho Kekkonen

Social- och hälsovårdsminister
Osmo Kaipainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.