25/1972

Given i Helsingfors den 14 januari 1972.

Lag om ändring av värnpliktslagen.

I enlighet med Riksdagens beslut fogas till 27 § värnpliktslagen av den 15 september 1950, sådant detta lagrum lyder i lagen den 6 april 1966 (221/66), ett nytt 4 mom. samt till lagens 34 §, sådan den lyder i lagen den 21 februari 1969 (133/69), ett nytt 2 mom. som följer:

27 §.

Har värnpliktig i aktiv tjänst, som efter att ha frigivits från straffanstalt eller försatts i villkorlig frihet återsänts till sin trupp, fyllt trettio år, befrias han från aktiv tjänst i fredstid.

34 §.

Angående vissa värnpliktiga, som vägrat att fullgöra aktiv tjänst, är stadgat särskilt.


Denna lag träder i kraft den 1 februari 1972.

Helsingfors den 14 januari 1972.

Republikens President
Urho Kekkonen

Försvarsminister
Arvo Pentti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.