987/1971

Given i Helsingfors den 31 december 1971.

Förordning angående ändring av förordningen om statens pensioner.

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden hörande till finansministeriets verksamhetsområde ändras 1 § förordningen den 9 december 1966 om statens pensioner (611/66) som följer:

1 §.

Såsom i 1 § 1 mom. lagen om statens pensioner avsedd person betraktas även

vid riksdagen anställd innehavare av tjänst eller befattning,

befattningshavare vid statsrevisorernas kansli,

riksdagens justitieombudsman och biträdande justitieombudsman,

berattningshavare vid Nordiska rådets Finlands delegations kansli,

befattningshavare vid riksdagens justitieombudsmans kansli, och

innehavare av tjänst eller befattning vid riksdagsbiblioteket.

Helsingfors den 31 december 1971.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Jorma Uitto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.