744/1971

Given i Helsingfors den 10 november 1971.

Lag om ändring av riksdagsordningen.

I enlighet med Riksdagens beslut, tillkommet på sätt 67 § riksdagsordningen föreskriver, ändras 7 § riksdagsordningen, sådant detta lagrum lyder i lagen den 24 november 1944 (839/44), som följer:

7 §.

Valbar till riksdagsman är, utan avseende å boningsort, envar valberättigad, som före valåret fyllt tjugo år.

Till riksdagsman kan likväl icke väljas krigsman, med undantag för person som fullgör sin värnplikt.


Denna lag träder i kraft den 12 november 1971.

Helsingfors den 10 november 1971.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
K. J. Lång

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.