575/1971

Given i Helsingfors den 2 juli 1971.

Lag om ändring av patentlagen.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras 25 och 72 §§ patentlagen av den 15 december 1967 (550/67) som följer:

25 §.

Ändring i de i 24 § nämnda fallen sökes medelst besvär hos patent- och registerstyrelsens besvärsavdelning inom 60 dagar från den dag, då besväranden fått del av beslutet, sagda dag oräknad. Besväranden skall inom samma tid erlägga fastställd besvärsavgift vid äventyr att besvären icke upptagas till prövning.

Ändring i besvärsavdelningens beslut sökes medelst besvär hos högsta förvaltningsdomstolen inom 60 dagar från den dag, då besväranden fått del av beslutet, sagda dag oräknad.

Vad i 22 § 5 mom. stadgats skall äga motsvarande tillämpning beträffande handlingar, som ingivas till besvärsavdelningen eller till högsta förvaltningsdomstolen.

72 §.

Ändring i annat än i 24 § avsett slutligt beslut, som patentmyndigheten med stöd av denna lag givit, sökes medelst besvär hos patent- och registerstyrelsens besvärsavdelning inom 60 dagar från den dag, då besväranden fått del av beslutet, sagda dag oräknad. Besväranden skall inom samma tid erlägga fastställd besvärsavgift vid äventyr att besvären icke upptagas till prövning.

Ändring i besvärsavdelningens beslut sökes genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen inom 60 dagar från den dag, då besväranden fått del av beslutet, sagda dag oräknad.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1971.

Helsingfors den 2 juli 1971.

Republikens President
Urho Kekkonen

Handels- och industriminister
Arne Berner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.