525/1971

Given i Helsingfors den 18 Juni 1971.

Lag angående ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras 8 § 8 punkten lagen den 24 juni 1968 om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/68) som följer:

8 §.

Ovan i 7 § avsedda avdragbara utgifter äro bland annat:


8) representationsutgifter, som med hänsyn till rörelsens verksamhetsområde samt verksamhetens beskaffenhet och omfattning äro skäliga, i enlighet med vad skattestyrelsen närmare bestämmer,Denna lag tillämpas första gången vid beskattningen för år 1971.

Helsingfors den 18 juni 1971.

Republikens President
Urho Kekkonen

Finansminister
Carl Olof Tallgren

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.