788/1970

Given i Helsingfors den 18 december 1970.

Förordning om ändring av sjukförsäkringsförordningen.

På föredragning av social- och hälsovårdsministern fogas till sjukförsäkringsförordningen av den 1 november 1963 (473/63) en ny 49 a § som följer:

49 a §.

Folkpensionsanstalten är skyldig att förvara de verifikat, som hänför sig till utbetalning av förmåner i enlighet med sjukförsäkringslagen, i tre år efter utgången av det räkenskapsår, till vars räkenskaper verifikaten höra.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1971.

Helsingfors den 18 december 1970.

Republikens President
Urho Kekkonen

Social- och hälsovårdsminister
A-L. Tiekso

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.