762/1970

Given i Helsingfors den 11 december 1970.

Lag angående ändring av 4 § lagen om utlämning för brott Finland och de övriga nordiska länderna emellan.

I enlighet med Riksdagens beslut, tillkommet på sätt 67 § riksdagsordningen föreskriver, ändras 4 § 2 mom. lagen den 3 juni 1960 om utlämning för brott Finland och de övriga nordiska länderna emellan (270/60), som följer:

4 §.

För verkställighet av dom må utlämning ske endast om framställningen därom avser i den utlämning begärande staten för brott ådömt frihetsstraff eller annat omhändertagande på anstalt.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1971.

Helsingfors den l1 december 1970.

Republikens President
Urho Kekkonen

Tf. justitieminister
Kristian Gestrin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.