527/1970

Given i Helsingfors den 22 juli 1970.

Lag angående ändring av lagen om statens pensioner.

I enlighet med Riksdagens beslut fogas till 15 § lagen den 20 maj 1966 om statens pensioner (280/66) ett nytt 4 mom. som följer:

15 §

På pension må förskott erläggas innan beslut om pensionen utgivits till sökanden.

Erlagt förskott avdrages från den enligt beslutet utgående pensionen, då denna utbetalas.

Helsingfors den 22 juli 1970.

Vid förfall för Republikens President Statsminister
AHTI KARJALAINEN

Minister
Valto Käkelä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.