469/1970

Given i Helsingfors den 7 juli 1970.

Lag angående ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras 22 § 6 mom. lagen den 14 juli 1969 om pension för lantbruksföretagare (467/69) som följer:

22 §.

Frivillig försäkring, som avses i 11 § 1 mom., må beviljas även sådan lantbruksföretagare, som fyllt 65 år redan innan denna lag trädde i kraft. Utan hinder av vad i 11 § 2 mom. är stadgat må däri avsedd försäkring, om den sökts under år 1970, beviljas retroaktivt från ingången av sagda år.


Helsingfors den 7 juli 1970.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Alli Lahtinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.