457/1970

Given i Helsingfors den 7 juli 1970.

Lag angående ändring av lagen om utlämning för brott Finland och de övriga nordiska länderna emellan.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras 20 § och 21 § 4 mom. lagen den 3 juni 1960 om utlämning för brott Finland och de övriga nordiska länderna emellan (270/60) som följer:

20 §.

Begäres utlämning av en och samma person till i 1 § nämnd stat och till annat land och prövar ministeriet för inrikesärendena den första och justitieministeriet den andra framställningen kunna bifallas, skall statsrådet, med beaktande av stadgandena i 25 § lagen den 19 om utlämning för brott, på föredragning från justitieministeriet besluta, till vilken stat vederbörande skall utlämnas. Statsrådet beslutar även, huruvida till utlämningsbeslutet skall fogas sådant villkor, som i 2 mom. av sagda 25 § avses.

Över statsrådets beslut må besvär icke anföras.

21 §.

Beträffande erforderligt tillstånd till utlämning till annan än i 1 § nämnd stat skall stadgandena i 32 § lagen om utlämning för brott äga tillämpning.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1971.

Helsingfors den 7 juli 1970.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Keijo Liinamaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.