454/1970

Given i Helsingfors den 7 juli 1970.

Lag om ändring av riksdagsordningen.

I enlighet med Riksdagens beslut, tillkommet på sätt 67 § riksdagsordningen föreskriver, fogas till 8 § riksdagsordningen, sådant detta lagrum lyder i lagen den 10 januari 1969 (4/69), ett nytt 2 mom., varvid det tidigare 2 mom. blir 3 mom., och till 10 § ett nytt 2 mom. som följer:

8 §.

Riksdagsmannauppdrag upphör icke på den grund, att den, som valts till riksdagsman, efter valförrättningen såsom värnpliktig inträtt i aktiv tjänst eller i civiltjänst.


10 §.

Handhavandet av den till riksdagsman valdes riksdagsmannauppdrag avbrytes för den tid, under vilken han är i tjänst, som avses i 8 § 2 mom. Under denna tid må riksdagsmannen icke deltaga i riksdagsgöromålen.

Helsingfors den 7 juli 1970.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Keijo Liinamaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.