Nr 368./1970

Given i Helsingfors den 5 juni 1970.

Lag angående upphävande av 16 § 3 mom. förordningen om införande av strafflagen.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

Härmed upphäves 16 § 3 mom. förordningen om införande av strafflagen, sådant detta lagrum lyder i lagen den 10 januari 1947 (1/47).


Denna lag träder i kraft den 1 september 1970. I ärenden angående dödsundersökning, vilkas handläggning vid domstol begynt före denna lags ikraftträdande, tillämpas likväl tidigare lag.

Helsingfors den 5 juni 1970.

Republikens President
URHO KEKKONEN

Justitieminister
Keijo Liinamaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.