614/1969

Given i Helsingfors den 3 oktober 1969.

Förordning om ändring av förordningen angående verkställighet av religionsfrihetslagen.

På föredragning av undervisningsministern ändras 1 § 3 mom. och 2 § förordningen den 29 december 1922 angående verkställighet av religionsfrihetslagen (334/22), sådana de lyder i förordningen den 5 december 1968 (659/68), som följer:

1 §.

Inom fem dagar från den dag, då den utträdande enligt 5 § 3 mom. religionsfrihetslagen skall anses ha utträtt, skall avgångsbetyget sändas till föraren av det befolkningsregister, till vilket den utträdande övergår. För avgångsbetyg skall erläggas samma avgift som för flyttningsbetyg.

2 §.

Har anmälan om utträde gjorts hos den församling eller det samfund, i vars böcker den utträdande är införd, och har den utträdande samtidigt anmält, att han inträder i religionssamfund eller församling, skall han inom en månad efter det anmälan om utträde gjordes förete bevis över att han intages i det religionssamfund till vilket han anmält inträde.

Inträder den som enligt 5 § 3 mom. religionsfrihetslagen bör anses ha utträtt icke i något religionssamfund eller har han icke företett i 1 mom. nämnt bevis, skall avgångsbetyget rörande honom sändas till den häradsskrivare eller annan myndighet, vars uppgift är att föra befolkningsregister över dem som icke hör till religionssamfund eller församling.

Helsingfors den 3 oktober 1969.

Vid förfall för Republikens President Statsminister
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Johannes Virolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.