550/1969

Given i Helsingfors den 29 augusti 1969.

Lag angående ändring av lagen om skuldebrev.

I enlighet med Riksdagens beslut upphäves 32 § 2 mom i lagen den 31 juli 1947 om skuldebrev (622/47).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1970.

Angående sparbanks och postsparbankens motböcker, som utgivits före denna lags ikraftträdande, skall i tillämpliga delar iakttagas, vad i lagen den 31 juli 1947 angående införande av lagen om skuldebrev (624/47) är stadgat.

Helsingfors den 29 augusti 1969.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Ele Alenius

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.