383/1969

Given i Helsingfors den 13 juni 1969.

Lag angående ändring av lagen om statens pensioner.

I enlighet med Riksdagens beslut skall 5 § 4 mom. lagen om statens pensioner (280/66) erhålla följande ändrade lydelse:

5 §.

Såsom pensionstid räknas likaså den tid under vilken förmånstagare, sedan han fyllt 23 år, innehaft annat än statligt uppdrag, såframt, enligt vad särskilt är stadgat, rätt till ålders- och invalidpension av statsmedel ansluter sig till uppdraget.Denna lag träder i kraft den 1 juli 1969.

Helsingfors den 13 juni 1960.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Ele Alenius.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.