283/1969

Given i Helsingfors den 9 maj 1969.

Lag angående ändring av lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras 2 § 2 mom. lagen den 4 juli 1963 om arbetsgivares socialskyddsavgift (366/63) och fogas till lagens 1 § ett nytt 4 mom. som följer:

1 §.

Erlägges lönetillgodohavande på sätt som är stadgat i 7 § lagen om förskottsuppbörd, är arbetsgivare även skyldig att erlägga arbetsgivares socialskyddsavgift.

2 §.

Med arbetsgivare avses i denna lag i 4 § 4 mom. lagen om förskottsuppbörd nämnd arbetsgivare samt i lagen om sjömansskatt avsedd redare. Erlägges lönetillgodohavande av arbetsgivares egendom, som upplåtits till konkurs, skall konkursboet erlägga arbetsgivares socialskyddsavgift på grundval av lönetillgodohavande, som betalts av dessa medel.

Helsingfors den 9 maj 1969.

Republikens President
Urho Kekkonen

Finansminister
Eino Raunio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.