194/1969

Given i Helsingfors den 21 mars 1969.

Lag angående ändring av lagen om sjömanspensioner.

I enlighet med Riksdagens beslut fogas till lagen den 26 januari 1956 om sjömanspensioner (72/56) en ny 64 a § som följer:

64 a §.

Genom förordning må stadgas sådana undantag från stadgandena i denna lag, vilka föranledas av ömsesidigt avtal med främmande stat.

Angående undantag som stadgas genom förordning, given med stöd av denna lag, må bestämmas, att de skola iakttagas retroaktivt, dock tidigast från och med den 1 januari 1969.

Helsingfors den 21 mars 1969.

Republikens President
Urho Kekkonen

Social- och hälsovårdsminister
A-L. Tiekso

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.