499/1968

Given i Nådendal den 9 augusti 1968.

Förordning om ändring av pensionsförordningen för evangelisk-lutherska kyrkan.

På föredragning av undervisningsministern ändras 2 § 4 mom. pensionsförordningen för evangelisk-lutherska kyrkan av den 9 december 1966 (618/66) som följer;

2 §.

Kyrkostyrelsen må av särskilda skäl berättiga förmånstagare att såsom pensionstid tillgodoräkna sig även annan än i 1 och 2 mom. nämnd tid före den 1 januari 1967.

Nådendal den 9 augusti 1968.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Tf. undervisningsminister
Jussi Linnamo,

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.