422/1968

Given i Nådendal den 28 juni 1968.

Lag om ändring av religionsfrihetslagen.

I enlighet med Riksdagens beslut skall 5 § religionsfrihetslagen av den 10 november 1922 (267/22) erhålla följande ändrade lydelse:

5 §.

Den som fyllt aderton år, är berättigad att utträda ur trossamfund eller att inträda i trossamfund, vars ordning det medgiver.

Önskar någon utträda ur evangelisk-lutherska eller ortodoxa kyrkan eller ur annat religionssamfund, skall han därom personligen göra anmälan antingen till den församling eller det religionssamfund, ur vilket han ärnar utträda, eller till föraren av det befolkningsregister, till vilket han ärnar övergå.

Den som gjort anmälan skall anses ha utträtt, då en månad förflutit från den dag anmälan gjordes. Om dock den som gjort anmälan, inom sagda tid återkallar densamma, förfaller utträdet.

Anmälan om den som utträtt ur religionssamfund eller inträtt i sådant samfund, bör göras hos offentlig myndighet, såsom därom särskilt stadgas.

Ej må någon tillhöra flere än ett trossamfund.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1969.

Nådendal den 28 juni 1968.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Undervisningsminister
Johannes Virolainen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.