374/1968

Given i Helsingfors den 24 juni 1968.

Lag om ändring av inkomstskattelagen för gårdsbruk.

I enlighet med Riksdagens beslut fogas till 6 § 1 mom. inkomstskattelagen för gårdsbruk av den 15 december 1967 (543/67) en ny punkt 11 som följer:

6 §.

Ovan i 4 § avsedda avdragbara utgifter för inkomstens förvärvande och bibehållande äro bland andra:


11) medlemsavgifter till arbetsmarknadsorganisationer.Denna lag tillämpas första gången vid beskattningen för år 1969.

Helsingfors den 24 juni 1968.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Finansminister
Eino Raunio.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.