167./1968

Given i Helsingfors den 22 mars 1968.

Lag om ändring av trafikförsäkringslagen.

I enlighet med Riksdagens beslut skola 5 § 1 mom. och 15 § trafikförsäkringslagen av den 26 juni 1959 (279/59) erhålla följande ändrade lydelse:

5 §.

Ersättning för trafikskada, som drabbat egendom, vilken befunnit sig i motorfordonet, eller fordonets ägare eller förare tillhörig egendom, utgår icke från trafikförsäkringen för detta fordon. Från denna utgår likväl ersättning för skada på kläder eller andra personliga bruksföremål, som buros av passagerare eller som denne hade med sig.


15 §.

För motorfordon, som brukas i trafik, skall ägare till fordonet, dock icke st aten, hava trafikförsäkring hos försäkringsbolag, som innehar koncession för meddelande av sådana försäkringar.

Ägare av motorfordon, som införts till landet för tillfälligt bruk, meddelas av trafikförsäkringsföreningen en sålunda begränsad trafikförsäkring, att den icke berör honom själv och ej heller fordonets förare, och varken han eller föraren äger ens vid personskada rätt till från denna trafikförsäkring utgående ersättning. Därest föreningen i övrigt utfäst sig att enligt denna lag svara för trafikskada, som förorsakas av dylikt fordon, är i utfästelsen avsedd ägare fri från försäkringsplikt.


Denna lag träder i kraft den 1 april 1968.

Helsingfors den 22 mars 1968.

Republikens President
URHO KEKKONEN.

Minister
T. Saloranta.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.