87/1968

Given i Helsingfors den 26 januari 1968.

Lag om ändring av lagen angående rättighet att idka näring.

I enligeht med Riksdagens beslut skall till 3 § lagen den 27 september 1919 angående rättighet att idka näring, sådant detta lagrum lyder i lagarna av den 12 december 1941, den 28 januari 1944, den 8 Juli 1961, den 11 december 1964 och den 12 augusti 1966 (858/41, 72/44, 388/61, 597/64 och 442/66) fogas en ny punkt 24 som följer:

3 §.

Nedan nämnda näringar äro underkastade de villkor och bestämmelser som äro eller framdeles bliva meddelade i särskilda lagar och författningar:


24) resebyrårörelser.

Helsingfors den 26 januari 1968.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Handels- och industriminister
Olavi Salonen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.