484/1967

Given i Helsingfors den 17 november 1967

Förordning angående ändring av statuterna för Finlands Lejons orden

På föredragning av statsministern ändras 11 § i de genom förordningen den 11 september 1942 angående instiftandet av Finlands Lejons orden (747/42) för sagda orden fastställda staturerna, sådan paragrafen lyder i förordningen den 10 december 1943 (983/43), samt fogas till förordningens 4 § ett nytt 2 mom. som följer:

4 §

Riddartecknet av I klassen och riddartecknet må förlänas med ett på bandet anbragt spänne, vars slag och form stormästaren fastställer.

11 §

Erhålles orden av en högre klass, anlägges icke den lägre, såvida denna ej förlänats med svärd.

Bestämmelsen i 1 mom. gäller icke Pro Finlandia-medaljen och riddartecknet med spänne ej heller förtjänstkorset.

Helsingfors de 17 november 1967

Republiken President
URHO KEKKONEN

Statsminister
Rafael Paasio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.