250/1967

Given i Helsingfors den 2 juni 1967.

Förordning angående ändring liv förordningen om fångforsling.

På föredragning av justitieministern ändras 4 § 3 mom. och 18 § förordningen den 31 mars 1954 om fångforsling (165/54), som följer:

4 §.

Då domstol förpassar åtalad eller till straff dömd person, skall domstolen utfärda fångpass på blankett som justitieministeriet låtit trycka. Vederbörande myndigheter erhålla blanketter kostnadsfritt från statens tryckericentral.

18 §.

Myndighet, som förpassar fångar, frånsett domstolarna och fängelserna, skall för varje år över förpassningarna föra förteckning, varav framgår passets nummer, datum, den förpassades namn samt orten, dit fången blivit sänd.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1967.

Helsingfors den 2 juni 1967.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Justitieminister
A. Simonen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.