217/1967

Given i Helsingfors den 12 maj 1967.

Lag om ändring av folkpensionslagen.

I enlighet med Riksdagens beslut skall 48 § 2 mom. folkpensionslagen, sådant detta lagrum lyder i lagen den 20 maj 1966 (295/66), erhålla följande ändrade lydelse:

48 §.

Styrelsens ordförande och ledamöter tillkommande löneförmåner fastställas av socialministeriet. Likaledes fastställas dem tillkommande pensionsförmåner samt efter deras frånfälle utgående familjepensionsförmåner och andra förmåner av socialministeriet. Vid fastställandet av pensions- och familjepensionsförmånerna och övriga förmåner skall i tillämpliga delar iakttagas vad som är stadgat om person i tjänsteförhållande till staten tillkommande motsvarande pensioner och förmåner.

Helsingfors den 12 maj 1967.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Socialminister
Matti Koivunen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.