409/1966

Given i Nådendal den 15 juli 1966.

Lag angående ändring av lagen om fiske.

I enlighet med Riksdagens beslut upphäves 25 § lagen den 28 september 1951 om fiske (503/51) och ändras lagens 23 § 1 mom. 3 punkt, sådan den lyder i lagen den 10 januari 1964 (4/64), som följer:

23 §.

I redskap av garn skall minsta avståndet mellan knutarna, beräknat från dessas mittpunkt, då redskapet är vått och garnet utsträckt, utgöra:


3) i med maskorna fångande redskap för fångst av lax, laxöring och insjölaxöring 55 millimeter, i drivgarn för fångst av lax, vilket tillverkats av naturfiber, dock 85 millimeter och i drivgarn för fångst av lax, vilket tillverkats av konstfiber, 80 millimeter, samt i andra redskap 50 millimeter; ävensom


Nådendal don 15 juli 1966.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Minister
Lars Lindeman.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.