197./1966

Given i Helsingfors den 1 april 1966.

Lag angående ändring av förordningen om införande av strafflagen.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras 15 § 2 mom. förordningen den 19 december 1889 om införande av strafflagen och fogas till 18 § sagda förordning ett nytt 2 mom., som följer:

15 §.

Är brott obetydligt, må allmän åklagare eftergiva åtal, om det framgår, att gärningen berott på ouppmärksamhet, tanklöshet eller okunnighet, som med beaktande av omständigheterna är ursäktlig, och allmänt intresse icke fordrar utförande av åtal.

18 §.

Vad i 15 § 2 mom. är stadgat, tillämpas jämväl på i 1 mom. av denna paragraf avsett brott.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1967.

Helsingfors den 1 april 1966.

Republikens President
URHO KEKKONEN.

Justitieminister
J. O. Söderhjelm.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.