Enkäten om Finlex.fi
Finlex.fi-webbplatsen ska förnyas, varför vi vill höra din åsikt om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det tar ca 5 minuter att svara på frågorna.
Till enkäten: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

175/1966

Given i Helsingfors den 25 mars 1966.

Lag om ändring av 11 § tryckfrihetslagen.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras 11 § tryckfrihetslagen den 4 januari 1919 (1/19) som följer:

11 §.

Utsätter boktryckare utan författares tillstånd dennes namn i tryckskrift, straffes med böter.

Boktryckare, som i tryckskrift uppsåtligen utsätter annat namn på författare, utgivare eller förläggare än namnet på den verklige författaren, utgivaren eller förläggaren, straffes med böter, där ej annorstädes i lag strängare straff stadgats för gärningen.

Allmän åklagare må ej väcka åtal för i 1 mom. avsett brott, om ej målsäganden anmält brottet till åtal.

Helsingfors den 25 mars 1966.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Justitieminister
J. O. Söderhjelm.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.