2/1966

Given i Helsingfors den 14 januari 1966.

Lag om ekonomiska rådet.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 §.

För det totalekonomiska planeringsarbetet samt för beredning av statens ekonomiskt-politiska åtgärder, vilka avse främjande av folkhushållningens gynnsamma utveckling, må statsrådet tillsätta ett ekonomiskt råd.

2 §.

Till medlemmar av ekonomiska rådet förordnas minst två av statsrådets ledamöter, av vilka en är ordförande för ekonomiska rådet, samt företrädare för de ekonomiska organisationer, inrättningar och ämbetsverk, vilka med hänsyn till medlemsantal eller eljest bäst företräda respektive områden.

3 §.

Den statsrådsledamot, som är ordförande för ekonomiska rådet, har till uppgift att leda det ekonomiskt-politiska planeringsarbetet på lång sikt i statsrådet.

4 §.

Ekonomiska rådet till biträde må tillsättas ett sekretariat för rådet.

Vid ekonomiska rådets sekretariat må inrättas en generalsekreterartjänst och forskartjänster med avtalslön. Tjänsterna besättas för viss tid. Inom ramen för inkomst- och utgiftsstaten må vid ekonomiska rådets sekretariat finnas även extraordinarie befattningar och tillfälliga funktionärer.

5 §.

Ekonomiska rådet och dess sekretariat underlyda statsrådets kansli.

6 §.

Närmare föreskrifter angående ekonomiska rådet och dess sekretariat utfärdas medelst förordning.

Helsingfors den 14 januari 1966.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Statsminister
Johannes Virolainen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.