554./1965

Given i Helsingfors den 22 oktober 1965.

Lag angående ändring av 22 § förordningen om införande av strafflagen.

I enlighet med Riksdagens beslut skall 22 § 2 mom. förordningen den 19 december 1889 om införande av strafflagen, sådant detta lagrum lyder i lagen den 15 juni 1956 (353/56), erhålla följande ändrade lydelse:

22 §.

Länsman och biträdande länsman samt chef för polisinrättning och dennes adjoint, chef för polisinrättnings kriminal-, skydds eller ordningsavdelning och dennes adjoint, officer för uppdrag, överkommissarie, kommissarie ävensom stadsfiskal och annan allmän åklagare i stad eller den som är satt att för åtal av brott biträda sådan tjänsteman, så ock rikspolischefen, polisöverinspektören, chefen och biträdande chefen för centralkriminalpolisen, chefen för undersökningsbyrån och informationsbyrån samt kriminalinspektör och kommissarie, polisinspektör, biträdande polisinspektör, inspektör, som är chef för rörliga polisen, gränsbevakningschefen, chefen för undersökningsbyrån vid gränsbevakningsväsendet samt advokatfiskal vid hovrätt äga ock befogenhet att, på eget angvar, verkställa eller låta verkställa häktning av person, som avses i 1 mom.


Helsingfors den 22 oktober 1965.

Republikens President
URHO KEKKONEN.

Justitieminister
J. O. Söderhjelm.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.