421./1965

Given i Nådendal den 23 juli 1965.

Lag angående ändring av lagen om skogsinteckning.

I enlighet med Riksdagens beslut skall 1 § 2 mom. lagen den 31 januari 1930 om skogsinteckning (39/30) erhålla f"ljande ändrade lydelse:

1 §.

Skogshushållningsplan skall, jämväl då den uppgjorts särskilt, ingivas till rätten, då skogsinteckning s"kes.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1966, likväl så, att tidigare stadganden tillämpas på skogsinteckningsärenden, som äro anhängiga då denna lag träder i kraft.

Nådendal den 23 juli 1965.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Tf. justitieminister
Erkki Huurtamo.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.