54/1965

Given i Helsingfors den 10 februari 1965.

Lag angående ändring av lagen om högsta domstolen.

I enlighet med Riksdagens beslut skall 7 § 1 mom. lagen den 22 juli 1918 om högsta domstolen (74/18), sådant det lyder i lagen den 5 februari 1926 (28/26), erhålla följande ändrade lydelse;

7 §.

Högsta domstolen är domför med fem medlemmar. I brottmål, vari den tilltalade icke är häktad med anledning av målet och som icke gäller ung förbrytare och ej heller är krigsrättsmål, handlägges ansökan om fullföljdstillstånd på avdelning med tre medlemmar. Sådant mål skall dock upptagas till handläggning på fulltalig avdelning, om avdelningen så besluter eller där ej efter skedd föredragning fattas beslut om särskild åtgärd eller tillståndsansökan medelst enhälligt beslut av avdelningen förkastas. Angående domfört antal medlemmar i krigsrättsmål är särskilt stadgat.Denna lag träder i kraft den 1 maj 1965.

Helsingfors den 10 februari 1965.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Justitieminister
J. O. Söderhjelm.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.