537/1964

Given i Helsingfors den 29 oktober 1964.

Förordning om ändring av folkpensionsförordningen.

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden, som hänföra sig till socialministeriets verksamhetsområde, ändras 27 § folkpensionsförordningen den 7 december 1956 (594/56) som följer;

27 §.

Den i 60 § 2 mom. folkpensionslagen avsedda investeringsverksamheten för främjande av produktiva ändamål skall handhavas med beaktande främst av industrins, kraft- och värmehushållningens, lant- och skogshushållningens samt handelns och kommunikationernas utveckling. Vid investeringen av medel för nämnda ändamål skall den produktiva byggnadsverksamheten samt anskaffningen av nya maskiner och andra anläggningar i främsta rummet främjas. Därjämte skall uppmärksamhet i mån av möjlighet även fästas vid en rättvis fördelning av produktionen mellan landets olika delar.

Helsingfors den 29 oktober 1964.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Minister
K. Sorkio.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.