534/1964

Given i Helsingfors den 6 november 1964.

Lag om ändring av riksdagsordningen.

I enlighet med Riksdagens beslut, tillkommet på sätt i 67 § riksdagsordningen föreskrives, skall 57 § riksdagsordningen erhålla följande ändrade lydelse:

57 §.

Vid plenum äger varje riksdagsman, med i 59 och 60 §§ nämnda undantag, rätt att erhålla ordet i den ordning, vari han anmält sig. Dock kan riksdagsman på sätt i arbetsordningen närmare föreskrives givas ordet i annan ordning för besvarande i korthet av annans anförande.

Varje riksdagsman äger rätt att till protokollet fritt tala och yttra sig i alla frågor, som då handläggas, och om lagligheten av allt, som i riksdagen tilldrager sig.

Ej må någon tala, innan ordet tilldelats honom, och icke heller utom protokollet.


Denna lag träder i kraft den 1 februari 1965.

Helsingfors den 6 november 1964.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Justitieminister
J. O. Söderhjelm.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.