229/1964

Given i Helsingfors den 30 april 1964.

Förordning om ändring av sjukförsäkringsförordningen.

På föredragning av socialministern ändras 13 § 1 mom. sjukförsäkringsförordningen av den 1 november 1963 (473/63), som följer:

13 §.

Varje försäkrad bör ha sjukförsäkringskort, av vilket framgår kortets nummer (den försäkrades socialskyddssignum), den försäkrades till- och förnamn, födelsetid och hemort. Kortet ges den försäkrade av sjukförsäkringsbyrån på hans hemort, dock så, att i 15 § 1 mom. avsedd försäkrad får sitt sjukförsäkringskort av sjukförsäkringsbyrån i Helsingfors och medlem av arbeteplatskassa av sagda kassa. För erhållande av sjukförsäkringskort skall försäkrad tillställa sjukförsäkringsbyrån av registreringsmyndighet utfärdat ämbetebevis, om icke folkpensionsanstalten eller på förordnande av denna sjukförsäkringsbyrån å tjänstens vägnar anskaffat registerkort, som motsvarar detta. Ur ämbetsbeviset eller registerkortet bör framgå den försäkrades personuppgifter samt namn och födelsedatum för de i 18 § sjukförsäkringslagen avsedda personer, som den försäkrade har att försörja.


Helsingfors den 30 april 1964.

Republikens President
Urho Kekkonen.

Socialminister
O. Ojala.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.